Πιστοποιήσεις


Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζοντας την ποιότητα των τροφίμων. Τα προϊόντα μας παράγονται και συσκευάζονται στο κέντρο ωοσκόπησης μας και σημαίνονται με τον κωδικό
EL 61001 & EL 61002, ο οποίος είναι απαραίτητος κάθε πιστοποιημένη μονάδα να έχει για κάθε εγκατάσταση.

Το οωσκοπικό μας κέντρο είναι πιστοποιημένο με τον αριθμό Α.Ω.Κ. EL 130 (Αριθμός Ωοσκοπικού Κέντρου).
'' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 άρθρο 5 ''

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) Κατέβασμα πιστοποιητικού

Κατά την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2018
Κατέβασμα πιστοποιητικού

  • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ

  • Πλατανάκια, Πιερίας
  • τ.κ. 60 100 | Κατερίνη

  • Τηλ. 23510 53 490
  • email: info@syranidis.gr

  • Υποκ. Αθήνας
    Αμμοργού 11 & Ανδριτσαίνης
  • τ.κ. 18 541 | Πειραιάς

Social Media

Created with Mobirise ‌

Free Offline Website Maker