Προσφορά θέσης εργασίας Αποθηκάριου 

 • Αρμοδιότητες
  ► Υπεύθυνος για την χωροταξία της αποθήκης και τη διαχείριση των αποθεμάτων.
  ► Έκδοση δελτίων εσωτερικής διακίνησης ημιτελών από την αποθήκη προς την παραγωγή και το αντίθετο.
  ► Προετοιμασία των παραγγελιών και καταχώρηση της κατάστασης τους σε ERP.
  ► Προετοιμασία των προϊόντων για τα συγκεντρωτικά δελτία αποστολής των φορτηγών και καταχώρηση στο ERP.
  ► Έλεγχος των προϊόντων που επιστρέφουν τα φορτηγά μετά την διανομή και κλείσιμο των δελτίων στο ERP.
  ► Παραλαβή & έλεγχος Υλικών συσκευασίας και εμπορευμάτων.
  ► Έλεγχος & Παραλαβή των επιστροφών από πελάτες και καταχώρηση του Δελτίου στο ERP.
  ► Καταχώρηση και τήρηση της ιχνηλασιμότητας (συγκεκριμένο μέρος της ιχνηλασιμότητας που αφορά το κομμάτι της αποθήκης).
  ► Υπεύθυνος για την προετοιμασία και την παράδοση των παραγγελιών που παραδίδονται στους πελάτες από την αποθήκη.
  ► Έλεγχος των δελτίων της παραγωγής.

 • Προσόντα 
  ► Γνώσεις ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  ► Καλή χρήση του Microsoft Office
  ► Εμπιστοσύνη και συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής και λογιστηρίου.
  ► Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  ► Θα εκτιμηθεί γνώση κάποιου ERP ή WMS
  ► Θα εκτιμηθεί πτυχίο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και αντίστοιχα πτυχία ιδιωτικών ιδρυμάτων

 • Παροχές
  ► Εκπαίδευση στο εμπορολογιστικό πρόγραμμα (ERP) της Softone.

  Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποκλειστικά στο cv@syranidis.gr λαμβάνετε αυτόματη απάντηση επιτυχής αποστολής. Το email σας θα προωθηθεί αυτόματα στο αρμόδιο τμήμα. Μετά τον έλεγχο του βιογραφικού σας και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις θα λάβετε δεύτερο email ενημέρωσης ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να προχωρήσουμε στη διαδικασία της συνέντευξης.

Made with ‌

Easiest Website Builder