Προϊόντα αυγών λιανικής

30άδα αυγών
30άδα αυγών συσκευασμένη πασχαλινή
30άδα αυγών Ελευθέρας Βοσκής
10άδα αυγών
6άδα αυγών
6άδα αυγών χάρτινη
6άδα αυγών Ελευθέρας Βοσκής
  • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ

  • Πλατανάκια, Πιερίας
  • τ.κ. 60 100 | Κατερίνη

  • Τηλ. 23510 53 490
  • email: info@syranidis.gr

  • Υποκ. Αθήνας
    Αμμοργού 11 & Ανδριτσαίνης
  • τ.κ. 18 541 | Πειραιάς

Social Media

Made with Mobirise ‌

Web Page Designer Software